Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT và Viện phí áp dụng tại bệnh viện năm 2019
loading...
10:56 27/11/2019

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh được áp đụng từ ngày 20/8/2019 (Có file phu lục chi tiết kèm theo)

Ý kiến bạn đọc