THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
loading...
00:00 10/06/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Bên mời thầu: ­ Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh

1.Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống Camera giám sát và mạng Lan

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Thời gian phát hành HSYC: từ 15 giờ 30 phút , ngày 11 tháng 6 năm 2019 đến trước 15 giờ 30 phút , ngày 20 tháng 6 năm 2019.

4. Địa điểm phát hành HSYC: Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, Phường Đức Thuận  –  Thị xã Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại : 0943354794 ; Email giapbvhl@gmail.com

5. Hạn cuối nhận hồ sơ: 15 giờ 30 phút , ngày 20 tháng 6 năm 2019

Hà Tĩnh , ngày 0 7 tháng 6 năm 201 9

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Nguyễn Thái Lâm

Ý kiến bạn đọc